Spółka Agro Wiosna I Sp. z o.o. swoją siedzibę ma w Warszawie, jednakże na lokalizację upraw wybrała bardzo świadomie tereny województwa pomorskiego, ze względu na bliskość obszarów znanych z produkcji wysokiej jakości owoców. Realizowana działalność oraz przyjęta strategia biznesowa Spółki powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowania konsumentów na owoce deserowe. W związku z rosnącym zainteresowaniem owocami Organic i BIO, spółka skupia się na produkcji roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do obsadzania upraw w jednym z najczystszych ekologicznie regionów Polski. Zrzeszamy i wspieramy rolników mających uprawy poprzez: doradztwo, nadzór agrotechniczny, wdrażanie nowych technologii oraz gatunków do produkcji. Spółka świadczy także usługi uprawy gruntów, wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych.